Các mẫu đóng gói cho các sản phẩm thực phẩm và phi thực phẩm khác nhau, bao gồm các sản phẩm thịt, thủy sản, sản phẩm gia cầm, pho mát và sữa, rau và trái cây, bánh mì, bữa ăn sẵn, thiết bị y tế, v.v.